(Nota : Penyata bayaran zakat boleh diperolehi selepas 3 HARI BEKERJA transaksi bayaran dibuat. Pembayar perlu memasukkan Nombor KP ke dalam sistem ini dan seterusnya memuat turun penyata bayaran untuk simpanan ataupun cetakan.)