BANTUAN MAIPk

Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak

Portal ini bertujuan untuk permohonan bantuan zakat secara atas talian. Buat masa ini, skim di bawah sahaja yang boleh di pohon secara atas talian (online).

BANTUAN AM PELAJARAN BANTUAN DERMASISWA DALAM NEGARA BANTUAN DERMASISWA LUAR NEGARA

SOALAN LAZIM

Siapakah yang Boleh Memohon Bantuan Zakat MAIPk?

Sesiapa sahaja yang tergolong dalam golongan fakir, miskin, muallaf, al-gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil, fisabilillah dan ar-riqab. Antaranya orang miskin, pelajar sekolah dan pengajian tinggi, mereka yang ditimpa penyakit, peniaga kecil dan lain-lain lagi.

Apakah Syarat-Syarat Bagi Memohon Bantuan Zakat MAIPk?

Terdapat 2 jenis syarat yang perlu dipenuhi iaitu Syarat Umum dan Syarat Khusus.


Syarat-syarat Umum ialah :
1) Beragama Islam.
2) Warganegara Malaysia.
3) Bermastautin di Negeri Perak.
4) Tidak menerima bantuan daripada mana-mana pihak / agensi.


Syarat-syarat Khusus ialah :
1) Mengikut skim yang dipilih (syarat akan dinyatakan apabila anda telah memilih skim)
Cth : Tergolong dalam Asnaf Fakir atau Miskin atau Muallaf dan melepasi had kifayah.

Bagaimanakah Caranya Untuk Memohon Bantuan Zakat MAIPk?

1. Daftar Masuk untuk mendapatkan akaun untuk log masuk sistem.
2. Lengkapkan maklumat peribadi.
3. Klik permohonan dan pilih skim bantuan untuk semakan kelayakan.
4. Lengkapkan maklumat pasangan, ibu bapa/penjaga, tanggungan, pendapatan.
5. Lengkapkan maklumat tambahan berdasarkan skim yang dipohon.
6. Lengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
7. Sekiranya permohonan telah lengkap, klik hantar permohonan.

Berapakah Jumlah Bantuan Zakat yang Diberikan?

Jumlah bantuan zakat yang diberikan kepada seorang pemohon yang layak adalah berbeza-beza mengikut skim bantuan dan taraf kehidupan pemohon.

Bolehkah Saya Memohon Lebih Daripada Satu Bantuan?

Pemohon boleh memohon lebih daripada satu bantuan setelah pihak MAIPk mengenal pasti kelayakan pemohon.

Adakah Bantuan Ini Perlu Dibayar Semula?

Tidak, semua bantuan yang diberikan bukan berbentuk pinjaman dan tidak perlu dibayar semula.

Kaji selidik sistem Bantuan MAIPk.